Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

data dinsdag 5 november 2019

60-plusmorgen dinsdag 5 november 2019

Op dinsdag 5 november staat de volgende 60-plusactiviteit gepland.

Ds. D.T. Vreugdenhil hoopt dan een presentatie met beeldmateriaal te verzorgen onder de volgende titel: In de voetsporen van Mozes, van de Nijl naar de Nebo.  We beginnen om 10.00 uur en hopen rond 13.00 uur klaar te zijn. De ochtend wordt afgesloten met een lunch. De kosten bedragen € 5,00 per persoon.

Opgave is mogelijk tot en met zondag 3 november via de mail (jaconelemans@gmail.com) of door middel van de opgavestrook die u op de uitnodiging vindt.

We zien u graag op dinsdag 5 november.

De activiteitencommissies van Oost en West

Vul hier uw eigen inhoud in.

Aanmelden

Opgeven via jaconelemans@gmail.com