Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

zaterdag 22 februari 18.30 - 21.30 uur

Bowlen met TIONA

Het is even stil geweest vanaf de kant van TIONA, maar we zijn er weer! Wie gaat er mee bowlen?

We vertrekken om 18.30 uur bij de "Levensbron" en we zijn rond 21.30 uur weer terug.
Je kunt je aanmelden via de TIONA app of via 06-236 126 51 (Marieke Foekens) tot uiterlijk 19 febr.
De kosten zijn € 4,- p.p. Dit mag je overmaken naar NL63RABO 0349 355 70 o.v.v. bowlen en je eigen naam.

We zijn ook nog op zoek naar chauffeurs; jullie kunnen je ook aanmelden via het 06 nummer van Marieke of spreek één van ons even aan na de dienst.

Houd ook alvast de volgende data vrij in je agenda:
9 mei - Klimmen in Garderen
11 juli: Afsluitende activiteit voor de zomervakantie.

Groetjes,
Marieke Foekens en Rebekka Beeuwkes

Vul hier uw eigen inhoud in.