Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

Woensdag 30 oktober om 19.30 uur

Hervormingsavond 2019 in de Opstandingskerk

Herdenking rondom de Hervormingsdag

Stichting IKOON (Interkerkelijke Beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden) is, samen met de PKN en de Chr. Geref. kerk, betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse herdenking van de Hervormingsdag. 

Deze keer is er een avond georganiseerd in de Opstandingskerk aan de Hoefslag 132, op woensdag 30 oktober om 19.30 uur.
Spreker is drs. Laurens Snoek (docent aan de Chr. Hogeschool Ede). Hij zal aandacht geven aan de betekenis van de Reformatie voor onze tijd.
Enkele jongeren zullen de muzikale begeleiding en een muzikaal intermezzo verzorgen.
Er zal een collecte worden gehouden voor een project van stichting "In de Rechte Straat".
Na afloop  (om ca. 21.00 uur) is er gelegenheid om na te praten.

Namens IKOON,
Ies van den Akker (Nijkerk Oost)
Arie Satter (Nijkerk West)


Vul hier uw eigen inhoud in.