Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl

9:30 uur online dienst

woensdag 12 februari

Ochtend-Bijbelgroep voor senioren

Deze keer gaat het over NGB art. 12 en 13, over Gods schepping en voorzienigheid

Beste broers en zussen,

Op 29 jan. hebben we de 3e bijeenkomst van de Bijbelgroep gehad, over Gods drieëenheid, art. 8-11 van de NGB.
Woensdag 12 febr. gaat het over NGB art. 12 en 13, over schepping en voorzienigheid:
W
aar zouden we zijn zonder God?!

Daarna hopen we, vanwege vakantie, na de maand maart weer verder te gaan.

Hartelijke groet,
Dick Vreugdenhil


Vul hier uw eigen inhoud in.