Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

data zaterdag 5 oktober 2019 om 19.30 uur

Abraham-oratorium "Hemelluisteraar"

De "Hemelluisteraar" vertelt episodes uit het leven van Abraham, ontleend aan de hoofdstukken 11-25 uit het bijbelboek Genesis

Op zaterdag 5 oktober wordt in Amersfoort (Brugkerk) het prachtige Abraham-oratorium "Hemelluisteraar" uitgevoerd. Het oratorium is geschreven door kerkmusicus/componist Dirk Zwart, die o.a. bekend is van het paasoratorium "Het Lam dat ons doet leven". Zijn Abraham-oratorium schreef hij op teksten van de Ridderkerkse dichter/predikant Martin de Geus. "Hemelluisteraar" vertelt episodes uit het leven van Abraham, ontleend aan de hoofdstukken 11-25 uit het bijbelboek Genesis: Abrams vertrek uit Haran, de belofte van talrijk nageslacht, de geschiedenis met Hagar en Ismaël, de naamsverandering in Abraham, het bezoek van de drie mannen aan Abraham en Saraï, de geboorte van Isaak, de beproeving op de berg in Moria, de dood van Sara, Abrahams huwelijk met Ketura en ten slotte zijn dood. Op beeldende wijze worden de verhalen verklankt, en komen zo dichtbij voor de luisteraar, die ook bij enkele "koralen" mag meezingen. Het werk wordt uitgevoerd door een koor van projectzangers, die het werk overdag hebben ingestudeerd. De muzikale begeleiding bestaat uit piano, viool en cello. De muzikale leiding is in handen van de componist. De uitvoering van dit spannende en soms ontroerende muziekstuk begint om 19:30. De toegang is vrij, na afloop is er een collecte ter dekking van de onkosten.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Aanmelden

Nadere informatie: www.dirkzwart.com.