Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

data zaterdag 7 december 2019

Adventbijeenkomst in Israelcentrum

Kijkt u uit naar de komst van de Messias? Wilt u graag samen met andere Israëlvrienden stilstaan bij de heerlijke verwachting van Zijn Koninkrijk?

Op zaterdag 7 december is er in Nijkerk de jaarlijkse Adventsbijeenkomst met Saleem Shalash en ds. Oscar Lohuis. De bijeenkomst vindt plaats in het Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. De aanvang is om 13.00 uur en de bijeenkomst duurt tot 15.00 uur met twee overdenkingen en er is ook muziek en samenzang. Aanmelden voor de adventsbijeenkomst is gratis, maar vanwege de grote belangstelling wel verplicht.

Christenen voor Israël organiseert elk jaar een Adventsbijeenkomst, om samen de hoop en verwachting van de wederkomst van Christus uit te spreken. Dat de Adventsbijeenkomst de langstlopende activiteit is die jaarlijks terugkeert, geeft wel aan dat het herstel van Israël niet los gezien kan worden van de naderende wederkomst van Jezus.

De sprekers tijdens de Adventsbijeenkomst zijn ds. Saleem Shalash en ds. Oscar Lohuis. Ds. Shalash is voorganger van een kerk in Nazareth en heeft het op zijn hart om als Arabier Israël te zegenen en steunen. Een bemoedigende boodschap, zeker in de adventsperiode. Ds. Oscar Lohuis is als spreker verbonden aan Christenen voor Israël. De sprekers gaan in op het thema ‘De komst van de Koning en Zijn Koninkrijk’. Daarnaast is er samenzang om over de verwachting van deze komst te zingen. Ook vindt er een korte presentatie plaats van het nieuwe Israëlboek van ds. Lohuis.

Vul hier uw eigen inhoud in.