Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

data maandagochtend 23 en 30 maart, 6 april 2020

Contemplatief Bijbellezen in de 40 dagen tijd

In de 40 dagen voor Pasen is er op 40 locaties in Nederland gelegenheid om mee te doen aan Lectio Divina. Zo ook in Nijkerk.

Lectio betekent lezen, Divina goddelijk of door God gegeven. Lectio Divina is de biddende, luisterende, opmerkzame, meditatieve lezing van de Bijbel. Het is het lezen waardoor het zaad, Gods woord, in de goede aarde van ons hart terechtkomt (Mattheüs 13:44).

De Lectio Divina kent vier stappen die ook door elkaar heen kunnen lopen. 1. Lectio: het lezen. Een korte Bijbeltekst herhaaldelijk en zorgvuldig lezen. 2. Meditatio: het mediteren. Het proeven van het Woord, het zakken in je hart. 3. Oratio: het bidden. Het spreken met God en zeggen wat er in je leeft. 4. Contemplatio: het zuivere zwijgen. Stil zijn in Gods aanwezigheid.

De samenkomst ziet er als volgt uit: • Een kaars aansteken • Luisteren naar muziek om tot rust te komen (5 minuten) • Korte uitleg over Lectio Divina (5 minuten) • Een gekozen tekst enkele keren hardop lezen ( 5 minuten) • Lectio Divina in stilte ( 20 minuten) • Iets delen van wat je hebt gedacht, gevoeld, gehoord, gebeden ( 10 minuten) • Afsluiten met muziek of een gebed ( 5 minuten)

Kijk voor meer informatie: www.contemplatio.nl

De samenkomsten zijn op: • Maandagochtenden 23 maart, 30 maart en 6 april van 9.00-10.00 uur aan de Ulst 36 (Tuinhuis) in Nijkerk. Voor aanmelden: 06-44716334

Vul hier uw eigen inhoud in.