Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

data woensdag 30 oktober 2019 om 19.30 uur in de Opstandingskerk

IKOON - Hervormingsavond 2019

Al vele jaren wordt er in Nijkerk rond Hervormingsdag een herdenking georganiseerd door de PKN (Hervormde Grote Kerk) en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Sinds enkele jaren is IKOON (Interkerkelijke Beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden) ook bij de organisatie betrokken. Het is mooi om met leden uit onze eigen kerk en uit andere kerken samen het feit van de Reformatie te herdenken.

We mogen dankbaar zijn voor de herontdekking van het Evangelie, de Bijbel als Gods Woord en alle zegeningen voor onze samenleving, voor de kerk en voor ieder persoonlijk. Zondag aan zondag staat Gods Woord centraal in de prediking en door de week kunnen we op veel manieren met dit Woord bezig zijn en het delen met anderen. Tijdens de Hervormingsavond willen we hierbij stilstaan.

Graag nodigen u en jou uit voor deze avond op D.V. woensdag 30 oktober a.s. om 19.30 uur in de Opstandingskerk, Hoefslag 132 te Nijkerk. Het thema van deze avond is VRIJHEID. Spreker is drs. Laurens Snoek (docent aan de Christelijke Hogeschool Ede). Hij zal aandacht geven aan de betekenis van de Reformatie voor onze tijd. Enkele jongeren zullen de muzikale begeleiding en een muzikaal intermezzo verzorgen.

Er zal een collecte worden gehouden voor een project van de stichting In de Rechte Straat. Na afloop (om ca. 21.00 uur) is er gelegenheid om met de spreker en onderling als leden van de verschillende kerken na te praten en nog vragen te stellen.

Namens IKOON, Ies van den Akker (Nijkerk-Oost) Arie Satter (Nijkerk-West)

Vul hier uw eigen inhoud in.