Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

data zaterdag 21 december 2019

Koor Lessons and Carols

Net als in 2018 willen we in kerkgebouw ‘De Fontein’ op D.V. 21 december 2018 een “Festival of (nine) Lessons and Carols” uitvoeren.

Wie zingt mee met projectkoor in ‘Lessons and Carols’? Er hebben zich inmiddels al 13 zangers aangemeld.

‘Lessons and Carols’ is een viering naar het ‘evensong-model’ waarvan de kern bestaat uit negen schriftlezingen, afgewisseld met vierstemmige koorzang/samenzang uit de (prachtige) Engelse kerkmuzikale traditie.

De repetities zijn op de zeven woensdagavonden – met onderbreking op dankdag - voorafgaand aan de uitvoering: 30 oktober, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18 december. Tijdstip: 20.00-21.30 uur. Oefenlocatie: GKv Nijkerk. Generale repetitie op zaterdag 21 december van 15.30 – 17.30 uur kerkgebouw De Fontein. Uitvoering op diezelfde dag van 20.00 – 21.30 uur.

In het koor zingen leden van diverse kerken mee. Wie zich uitgedaagd/aangesproken weet: meld je aan. Jong en oud zijn welkom. Informatie en aanmelden bij:

Bart Nitrauw - bart.nitrauw@telfort.nl 033-2457647

Vul hier uw eigen inhoud in.