Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl

9:30 uur online dienst

April 2018

Nieuwsbrief Regiegroep

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Hiermee willen we gemeenten en gemeenteleden informeren over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken. In deze tweede nieuwsbrief is er vooral aandacht voor de recent verschenen Handreiking Herstel & Verzoening. We hopen dat u in uw kerkblad hieraan aandacht wilt besteden. Speciaal voor de plaatselijke kerkbladen heeft de regiegroep een samenvatting gemaakt die gemakkelijk te plaatsen is in uw contactblad. U kunt deze samenvatting in Word hier downloaden. Mocht u liever werken met een pdf, download dan hier de samenvatting. Wanneer uw kerkblad digitaal verschijnt, kunt u er ook voor kiezen een link op te nemen naar de nieuwsbrief. Abonneren op de nieuwsbrief kan via: www.onderwegnaar1kerk.nl/nieuwsbrief/ Mocht u vragen hebben voor de regiegroep, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl Hartelijk dank voor uw medewerking! Ad de Boer (voorzitter Regiegroep)

Vul hier uw eigen inhoud in.

Aanmelden

Nieuwsbrief Regiegroep De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Hiermee willen we gemeenten en gemeenteleden informeren over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken. In deze tweede nieuwsbrief is er vooral aandacht voor de recent verschenen Handreiking Herstel & Verzoening. We hopen dat u in uw kerkblad hieraan aandacht wilt besteden. Speciaal voor de plaatselijke kerkbladen heeft de regiegroep een samenvatting gemaakt die gemakkelijk te plaatsen is in uw contactblad. U kunt deze samenvatting in Word hier downloaden. Mocht u liever werken met een pdf, download dan hier de samenvatting. Wanneer uw kerkblad digitaal verschijnt, kunt u er ook voor kiezen een link op te nemen naar de nieuwsbrief. Abonneren op de nieuwsbrief kan via: www.onderwegnaar1kerk.nl/nieuwsbrief/ Mocht u vragen hebben voor de regiegroep, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl Hartelijk dank voor uw medewerking! Ad de Boer (voorzitter Regiegroep) Nieuwsbrief Regiegroep De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Hiermee willen we gemeenten en gemeenteleden informeren over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken. In deze tweede nieuwsbrief is er vooral aandacht voor de recent verschenen Handreiking Herstel & Verzoening. We hopen dat u in uw kerkblad hieraan aandacht wilt besteden. Speciaal voor de plaatselijke kerkbladen heeft de regiegroep een samenvatting gemaakt die gemakkelijk te plaatsen is in uw contactblad. U kunt deze samenvatting in Word hier downloaden. Mocht u liever werken met een pdf, download dan hier de samenvatting. Wanneer uw kerkblad digitaal verschijnt, kunt u er ook voor kiezen een link op te nemen naar de nieuwsbrief. Abonneren op de nieuwsbrief kan via: www.onderwegnaar1kerk.nl/nieuwsbrief/ Mocht u vragen hebben voor de regiegroep, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl Hartelijk dank voor uw medewerking! Ad de Boer (voorzitter Regiegroep)