Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

data woensdag 16 oktober 2019 te 14.15 uur

PCOB-middag: 'mijn verhaal' van Michelle Obama

Woensdagmiddag 16 oktober komt Marie Verheij op de bijeenkomst van de PCOB een indrukwekkend en inspirerend verhaal vertellen, over de voormalige First Lady van de Verenigde staten.

Over Michelle die opgroeide in Chicago, waar haar ouders haar opvoedde tot een zelfverzekerde jonge vrouw. Waar op een zomermorgen een rechtenstudent genaamd Barack Obama voor haar bureau verscheen en haar zorgvuldig geplande leven in de war schopte. Over de beginjaren van haar huwelijk, waarin ze probeert een evenwicht te vinden tussen haar werk en gezin enerzijds en de snel verlopende politieke carriére van haar man anderzijds. Marie Verheij zal deze middag vertellen over de charme en de humor van hun leven in het Witte Huis in de acht gedenkwaardige jaren, waarin zij haar land leert kennen. Het voert ons tot diep in de ziel van die unieke baanbrekende persoonlijkheid die er altijd naar streefde oprecht te blijven. Het belooft weer een interessante middag te worden.

De bijeenkomst is weer in de “Entree” naast de bibliotheek aan de Frieswijkstraat. Inloop 13.45 uur, aanvang 14.15 uur. Iedereen is van harte welkom.

Vul hier uw eigen inhoud in.