Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

11 februari | Harderwijk Kerkelijk Centrum de Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur

Pleegzorg bij Timon

Timon zoekt nieuwe pleeggezinnen. Wilt u ons helpen in de zoektocht naar nieuwe pleegouders?

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben al veel kinderen een stabiele plek kunnen bieden, maar de vraag naar pleegouders blijft groeien. Daarom willen we u betrekken bij de campagne ‘Deel je Thuis’ die bij u in de buurt van start is gegaan. We zoeken in regio Harderwijk in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Dit is belangrijk voor een goede match tussen pleegkind en pleegouders. Er vindt een informatieavond over pleegzorg plaats op:

Vul hier uw eigen inhoud in.