Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

8 mei - 2019

Tijdig spreken over het levenseinde. NPV

De Nedederlandse Patiënten Vereniging afd. Nijkerk/ Nijkerkerveen/ Hoevelaken houdt DV 8 mei haar jaarvergadering.

Naast enkele korte formaliteiten die daarbij horen, willen we vooral het onderwerp “Tijdig spreken over het levenseinde” voor het voetlicht halen. Mevrouw Ali van Dijk, beleidsadviseur van de afd. Advies en toerusting van de landelijke NPV wil dit onderwerp voor ons inleiden en met ons hierover in gesprek gaan. Vanwege de wet-en regelgeving, maar ook vanwege de medische mogelijkheden kunnen er rondom het sterven moeilijke vragen op ons afkomen. Naast de belangrijkste vraag of we God kunnen ontmoeten, zijn er ook praktische zaken waar we ons op moeten voorbereiden. We willen ons in onze keuzes laten leiden door Gods Woord. Enkele vragen: Wanneer is een levenstestament gewenst?Of een levenswensverklaring. Wel of niet reanimeren. Wat is palliatieve zorg en palliatieve sedatie. Wat wordt bedoeld met versterven? Hoe ga ik het gesprek hierover aan met mijn naasten om te zeggen wat ik belangrijk vind? Wat leg ik vast en hoe? Hoe ga ik het gesprek aan met mensen die op mijn weg komen? We nodigen iedereen hartelijk uit, die hier graag meer over wil weten. U hoeft geen lid te zijn van de NPV.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Aanmelden

De bijeenkomst wordt gehouden op 8 mei in de Christelijke Gereformeerde Kerk, Meinsstraat 4a, Nijkerk Inloop 19.30uur, Opening 19.45uur