Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

9:30 uur online dienst

Vul hier uw eigen inhoud in.

Renske Vermij

Jongerenwerker

Over mij

Ik, Renske Vermij, ben jongerenwerker in de Gkv's in Nijkerk. Deze blog wil ik inzetten om mensen geïnformeerd te houden over mijn werk. Daarnaast zal ik af en toe mooie momenten met God, in mijn werk, delen.

Het is een voorrecht om te werken in een gemeente, om zo concreet in het Koninkrijk van God aan het werk te zijn.

Interview met jongernwerker Renske Vermij
Renske, je bent nu bijna twee jaar werkzaam in de gemeentes Nijkerk-West en Nijkerk-Oost als jongerenwerker. Kun je een eerste indruk geven van deze periode?

Als ik deze op periode terugkijk heb ik heel veel mooie mensen ontmoet: jongeren, hun ouders, heel veel jeugdleiders die zich met hart en ziel inzetten voor de jongeren van beide gemeenten. Ook heb ik veel verlangen gevoeld, verlangen voor een leven met God voor de jongeren en voor een plek in de gemeente. Daarmee raak je ook meteen de keerzijde van mijn werk. Het leven hier op aarde is onvolmaakt, jongeren raken God kwijt of nemen afscheid van onze gemeente. Dat geeft verdriet bij ouders en bij jeugdleiders. Het zet ons voor vragen: hoe kunnen we een gemeente zijn waar jong en oud écht samen wandelen. Waar jongeren hun plek innemen en zich serieus genomen voelen.

Wat houden je werkzaamheden nu precies in: aansturen, begeleiden... hoe moet ik dat zien?

Ik ben tweedelijns jongerenwerker. Ik ben aangenomen om alle vrijwilligers in de gemeente te ondersteunen, toe te rusten en aan te sturen. Mijn belangrijkste taken liggen dan ook op het gebied van toerusting en beleid in het jongerenwerk. Ik verzorg toerustingen rond het clubwerk bijvoorbeeld. Zo probeer ik dat voor iedere groep jongerenwerkers te doen. Daarnaast heb ik twee jeugdteams om mij heen, een in Oost en een in West. Deze mensen houden samen met mij de lijnen in het jeugdwerk in de gaten. Met hen probeer ik ook naar de toekomst te kijken en beleid te maken voor de toekomst.

Dat ik tweedelijns werk betekent dus ook dat ik in eerste instantie niet ben aangenomen om met de jongeren te werken (denk bijvoorbeeld aan catechisatie geven, clubs leiden, activiteiten organiseren). Wel probeer ik de jongeren te ontmoeten als zij iets gezamenlijks hebben, zoals een startavond of een kerkdienst. Zo hoor ik wel wat er onder hen leeft, hoe zij onderling spreken en weten zij ook wie ik ben.

Om de gemeente op de hoogte te houden van mijn werk ben ik een tijdje geleden een blog gestart: renskevermij.wordpress.com. Regelmatig verschijnt daar een verhaal over mijn werk. Als je deze blog gaat volgen krijg je automatisch updates in je mailbox.

Had je jezelf een doel gesteld toen je in deze gemeentes startte?

Ik vind het belangrijk dat het jongerenwerk geen eilandje in de gemeente is, maar een onderdeel van het grote geheel. Dat is niet echt een doel wat ik mezelf gesteld heb, maar wel een belangrijk deel van mijn visie op het jongerenwerk. Daarom bezoek ik bijvoorbeeld ook als het kan gemeentevergaderingen en kerkdiensten. De eerste jaren heb ik veel moeten investeren om de mensen en de beide gemeentes te leren kennen. Nu ik daar een beetje mijn weggetje in gevonden heb, verschuift de focus wel steeds meer naar de inhoudelijke kant van mijn werk: wat gaan we doen de komende tijd en waarom? Hoe kunnen we een gemeente zijn waar jongeren hun plaats vinden, hun vragen durven stellen en mee mogen doen.

Wat is het bijzondere aan het werk wat jij doet met en voor jongeren?

Het is een voorrecht om te werken in een gemeente, om zo concreet in het Koninkrijk van God aan het werk te zijn. De jongeren groeien op in een andere wereld dan ikzelf, de veranderingen gaan heel snel. Tegelijk zie ik een verlangen bij jongeren om God te kennen en met hem te leven. De manier waarop zij in de wereld staan vind ik heel leerzaam. Ze zijn open over hun overtuigingen en willen het gesprek met je aangaan.

De wereld gaat zo snel en de maatschappij is zo prestatiegericht. Daar gaan veel jongeren onder gebukt. Ik geloof echt dat we daar als christenen een prachtig antwoord op hebben: Jezus!

Hoe is het om voor verschillende leeftijdsgroepen te werken?

Het toerustingswerk is heel gevarieerd voor de verschillende leeftijdsgroepen, omdat ze elk een eigen manier van benaderen nodig hebben. Ik vind het leuk om dat voor de leiders concreet te maken in actuele voorbeelden en werkvormen die ze kunnen gebruiken.

Hoe positief kijk jij naar jongeren?

Jongeren groeien op in een tijd van snelle veranderingen. Zij kunnen daar beter mee omgaan dan ik. Er wordt vaak negatief gedaan over deze generatie: ze stellen hun keuzes uit en gaan op in de sociale media. Ik ken heel veel jongeren die keuzes maken die juist heel goed doordacht zijn. Die heel bewust zoeken naar een positieve manier van leven en op die manier hun christen-zijn uitdragen. Jongeren, die over kerkmuren heenkijken en in medegelovigen zoveel raakvlakken ontmoeten dat ze samen het geloof kunnen uitdragen. Ze komen uit voor hun geloof, delen dat met anderen en weten ook de goede vragen te stellen.

Ongetwijfeld zul je ook negatieve ervaringen hebben. Wat zijn de zorgen wat jou betreft rond deze doelgroep?

Eigenlijk de keerzijde van het plaatje wat ik net schets. De wereld gaat zo snel en de maatschappij is zo prestatiegericht. Daar gaan veel jongeren onder gebukt. Ik geloof echt dat we daar als christenen een prachtig antwoord op hebben: Jezus! Dankzij Hem ligt onze identiteit niet in onze prestaties maar in zijn liefde. Dat geeft mij heel veel rust. Dat gun ik de jongeren ook! Helaas is de prestatiegerichte maatschappij het kerkplein niet voorbij gegaan. We kijken ook in de kerk vaak naar (geestelijke) prestaties. Het doet mij verdriet als jongeren daardoor afhaken.

Je hebt dit jaar de cursus 'Waarderende Gemeenteopbouw' gevolgd: wat voor meerwaarde heeft de informatie die je kreeg voor jouw werk met jongeren?

Het belangrijkste wat ik daar geleerd heb: onder iedere klaagzang, verwijt naar de gemeente, verdriet om beslissingen, zit een verlangen. Als je het verlangen bloot kunt leggen en daarover in gesprek kunt gaan, begin je elkaar beter te begrijpen. En kun je elkaar vaak ook vinden. Een belangrijk element van Waarderende Gemeenteopbouw is het vertellen van verhalen. Dit is een heel krachtig instrument in de hele gemeente. Ik denk dat we, als we als jong en oud elkaar echt willen begrijpen, we daar moeten beginnen. Welke verhalen kun je vertellen over Gods werk in jouw leven, in de gemeente?

Je hebt zelf ook een gezin: hoe combineer je een en ander. En hoe ontspan je jezelf?

Ja klopt. Ik heb altijd op woensdag en vrijdag vrij. Ik check dan geen mail en neem de telefoon niet op. Ik heb die dagen nodig om afstand te nemen van mijn werk. En op deze dagen wil ik genieten van mijn gezin. De jongste twee zijn nog vrij op woensdagmiddag en de jongste ook nog op vrijdagmiddag. De weekenden zijn ook voor het gezin. In mijn vorige werk gingen de kinderen nog regelmatig mee naar de kerk daar, maar nu ze groter worden geven ze aan dat ze toch liever in Ede (waar ik woon) naar de kerk gaan.

Voor ontspanning probeer ik vooral dicht bij God te leven. In Hem is rust die we hier op aarde nooit zullen begrijpen. God heeft mij ook gezegend met creativiteit. Deze creativiteit gebruik ik ook om te ontspannen. Op dit moment zit ik graag achter de naaimachine. Ik naai graag kleren voor de kinderen. Mijn creativiteit deel ik ook in een blog: trakterenenmeer.wordpress.com.