Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl

9:30 uur online dienst

27 OKTOBER 2018 een Landelijke Ontmoetingsdag. Geraakt door verlies

Op 27 oktober 2018 is de Landelijke Ontmoetingsdag ‘Geraakt door verlies’. Deze dag is voor iedereen die een dierbare heeft verloren aan kanker of aan een andere ziekte. Ook naasten zijn van harte welkom.Het thema is: “Geraakt door verlies” met als subthema “DE
ONVOORSPELBAARHEID VAN ROUW”

Wanneer iemand van wie je houdt, is overleden, is dit één van de meest
ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Er is rouw in je hart, de wereld
om je heen lijkt stil te staan. Niets is meer zoals het was. Gevoelens
van verdriet, boosheid, lusteloosheid, eenzaamheid, schuld of wanhoop
kunnen je overvallen. Ook lichamelijke klachten kunnen optreden. Deze
gevoelens en klachten kunnen verwarrend en vermoeiend voor je zijn. Maar
weet dat dit soort reacties horen bij dat ene woord: Rouw.

Als kanker je raakt organiseert daarom op ZATERDAG 27 OKTOBER 2018 een
Landelijke Ontmoetingsdag.

Deze dag is voor iedereen die een weg zoekt in het leven met het
verlies, maar ook in het leven dat weer verder gaat. Verdriet om het
verlies van een dierbare zal ieder op eigen wijze ervaren en uiten. Er
bestaat geen tijdslimiet voor. Van belang is dat je jezelf de ruimte en
tijd gunt om verdriet te hebben en een nieuw evenwicht te vinden.

Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.30 uur Aanvang programma met o.a. korte overdenking ds. Arie v.d.
Veer, gastspreker ds. Pieter Both en muzikale begeleiding o.l.v. Trudi
Bos
12.45 uur Heerlijke lunch aansluitend gelegenheid voor ontmoeting,
individueel gesprek, gebed en/of een wandeling
14.00 uur Gezamenlijke afsluiting

Onze gastspreker is ds. Pieter Both. Pieter is predikant en leraar op
een middelbare school. Hij was 32 jaar toen plotseling zijn vrouw
overleed en hij overbleef met drie kleine kinderen. Naar aanleiding van
deze gebeurtenis heeft hij o.a. het boek ‘Dag zeggen, dolen in rouw’
geschreven.

De dag wordt geleid door Annette Westerhuis.

Er is verspreid over de dag ruimte en gelegenheid om verder over het
thema na te denken of door te praten. Misschien alleen of misschien
juist met anderen. Gesprek, gebed en nazorg zal worden verzorgd Anneke
van Etten. Alle begeleiders van deze dag zijn zelf geraakt door verlies.

Locatie
Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA Doorn.

Kosten?
Wij bieden je deze dag gratis aan, maar maken zelf wel kosten. Het hoeft
natuurlijk niet, maar het zou mooi zijn als je een vrijwillige bijdrage
wilt geven. Je helpt ons daar enorm mee. Je eventuele bijdrage is welkom
op banknummer: NL55RABO0160462576 t.n.v. de stichting Als kanker je
raakt onder vermelding van ontmoetingsdag en datum.

Meer informatie en/of AANMELDEN
Op onze site www.alskankerjeraakt.nl [1] kun je je aanmelden. Iedereen
is welkom!

Vul hier uw eigen inhoud in.