Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

30 juni 2019 Na de belijdenisdienst Nijkerk Oost is er FEEST

30 juni 2019 Na de belijdenisdienst Nijkerk Oost is er FEEST Na de belijdenisdienst (om 15. 00 uur in de “Fontein”) “ Samen vieren ….” Feest in “de Levensbron” VOOR IEDEREEN ! *Felicitatie van de belijdeniskandidaten *Koffie, etc. met gebak *Aansluitend de maaltijd


(zie voor verdere info : de kerkmail)


We zoeken z.s.m. de volgende coördinatoren!
Koffie, thee, drinken
gebak
BBQ
Salade en brood
Opruimploeg
Opbouwploeg

Wie doet mee???
Opgave: anne rienks
ds.rienks2009@gmail.com


Vul hier uw eigen inhoud in.