Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

4 November, gebed hereniging GKV/NGK

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Hiermee willen we gemeenten en gemeenteleden informeren over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

Aan alle kerken van de GKv en NGK is gevraagd op zondag 4 november voorbede te doen voor kerkelijke eenheid. De regiegroep heeft materiaal beschikbaar gesteld dat gebruikt kan worden voor in de dienst: leespreken, een liedsuggestie, maar ook een korte, aansprekende film die tijdens de dienst getoond kan worden.
Verder is nu de Handreiking Plaatselijke Samenwerking beschikbaar voor alle kerken. Hierin staan praktische tips over hoe je vanuit het landelijke herenigingsproces plaatselijk aan het werk kunt gaan. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende situaties van plaatselijke kerken.
We hopen dat u in uw kerkblad hieraan aandacht wilt besteden.
Speciaal voor de plaatselijke kerkbladen heeft de regiegroep een samenvatting gemaakt die gemakkelijk te plaatsen is in uw contactblad. U kunt deze samenvatting in Word hier downloaden. Mocht u liever werken met een pdf, download dan hier de samenvatting.
Wanneer uw kerkblad digitaal verschijnt, kunt u er ook voor kiezen een link op te nemen naar de nieuwsbrief.
Abonneren op de nieuwsbrief kan via:
www.onderwegnaar1kerk.nl/nieuwsbrief/
Mocht u vragen hebben voor de regiegroep, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Ad de Boer (voorzitter Regiegroep)
Vul hier uw eigen inhoud in.