Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

A Festival of Lessons and Carols in ‘De Fontein’, Nijkerk

Op zaterdagavond 22 december 2018 wordt in ‘De Fontein’ in Nijkerk (ds. Kuypersstraat 2) een kerstviering in de Engelse traditie uitgevoerd. De volgorde van instrumentale muziek, koorzang, samenzang en lezingen is afgeleid van de liturgie van de ‘evensong’. Veel liederen in deze uitvoering Nederlandstalig. Uitvoerenden zijn een projectkoor o.l.v. Bart Nitrauw, Han van IJcken (orgel), Hans van Leeuwen (piano) en Bert Goedhart (voorlezer). De uitvoering begint om 20.15 uur. De kerkzaal is om kwart voor acht open. Na afloop is er collecte ter dekking van de kosten.

Vul hier uw eigen inhoud in.