Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Bijbelvereniging

Ontwikkelingen in de vraag naar Bijbels in 2018

De Bijbelvereniging plaatst jaarlijks meer dan 100.000 Bijbels in Nederland. Ook in 2018 is dit aantal weer overschreden. Hoewel het kerkbezoek afneemt, zien we een toenemende gerichte vraag naar Bijbels in veel verschillende talen. Bijna twee derde van de Bijbels die worden besteld zijn in een ander taal dan het Nederlands!

Verschuivingen
Waren in voorgaande jaren de talen van de asielzoekers, Arabisch, Farsi, Dari en Tigrinya koplopers. In 2018 is er een lichte verschuiving naar talen als Pools, Russisch en Roemeens. We zien dat de vraag uit de gevangenissen, waar ongeveer de helft van de gevangenen een niet Nederlandse achtergrond heeft, toeneemt in diversiteit. Maar ook vanuit de ziekenhuizen neemt de vraag naar anderstalige Bijbels toe.
Dat de samenstelling van de bevolking zich wijzigt wordt hiermee bevestigd.

Nederlands
Aan de hoeveelheid vragen naar Nederlandse Bijbels is merkbaar dat de generatie die zich, soms boos of vol wrok, zich had afgekeerd van het christelijk geloof, afneemt. Van jongeren, die van huis uit weinig of niets hebben meegekregen van het christelijk geloof, is er juist nieuwsgierigheid naar de Bijbel. Yvonne Zonderop, schrijfster van het boek ‘Ongelofelijk’ constateert een verrassende comeback van religie. Wij ervaren de juistheid van haar waarneming door de toenemende belangstelling en vraag.

Opvoeding
Daarnaast zien we dat jonge ouders willen dat hun kinderen de Bijbelse verhalen kennen. Niet altijd omdat zij zelf gelovig zijn, maar wel duidelijk voor ogen hebben dat de Bijbelse verhalen onderdeel zijn van de Nederlandse cultuur. Kennis van deze verhalen ziet men als onderdeel van de opvoeding.

Diversiteit
De Bijbelvereniging biedt alle vertalingen in het Nederlands aan, van de Statenvertaling tot de Bijbel in Gewone Taal. We merken dat de verschillende vertalingen vaak naast elkaar worden gelezen.
Door de andere samenstelling van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zien we ook een andere vraag ontstaan. Regelmatig worden kinderbijbels besteld voor verpleegafdelingen of dagbestedingsprojecten. De vraag naar een Bijbel in grote letters, heeft ons doen besluiten deze opnieuw te laten drukken. Onze ambitie is het dat iedereen, die belangstelling heeft voor de Bijbel, deze kan lezen; in de eigen taal en passend bij de eigen levensfase. De Groot Letter Bijbel is daar een onderdeel van.
De vraag naar de Bijbel neemt dus, ondanks het afnemende kerkbezoek, eerder toe dan af. Dat is niet verwonderlijk nu grote groepen mensen bezig zijn met het zoeken naar de wortels van de Nederlandse cultuur en samenleving.

Informatie
Meer informatie over de Bijbelvereniging en de op voorraad zijnde uitgaven, treft u aan op de website: www.bijbelvereniging.nl.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Meer informatie is te verkrijgen bij:
Jaap van Middendorp, bureaumanager
Copernicusstraat 17
3772 CV Barneveld
Tel. 085 104 17 14 of 06 26 488 929
info@bijbelvereniging.nl

Vul hier uw eigen inhoud in.