Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Collecte kan vanaf zondag 21 oktober ook met Givt

Vanaf zondag 21 oktober - Geven met Givt Voor mensen die geen contant geld meer bij zich hebben is er goed nieuws.

Vanaf zondag 21 oktober zal het mogelijk zijn om met je
smartphone aan de collecte mee te doen. Hiervoor heb je de Givt-
app nodig en die is te downloaden op www.givtapp.net/download.
Het blijft natuurlijk gewoon mogelijk om met contant geld of
kerkmunten mee te doen aan de collecte.
Je kunt op verschillende manieren ‘Givten’. Bij voorkeur door middel van de zender die in de
collectezak bevestigd is. Op die manier is de gift exact te koppelen aan het collectedoel in de
dienst. Daarnaast kun je ook geven door de GKV Nijkerk te kiezen uit de doelenlijst. Dat kun
je op elk moment doen. Nadeel hiervan is dat het voor de diaconie niet exact te relateren is
aan een specifieke collecte, als dit buiten de kerkdiensten om gedaan wordt. In zo’n geval
gaan wij er van uit dat de gift bedoeld is voor het collectedoel van de laatst gehouden
zondagse morgendienst.

Als u vragen heeft kun u terecht bij één van de penningmeesters van beide diaconieën.
Barteld Oosterbroek (penningmeester diaconie West)
Harm Gines Dam (penningmeester diaconie Oost)

Vul hier uw eigen inhoud in.