Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Concert Capella Amersfoort 6 oktober 2018

‘Ero Cras’. Morgen zal ik er zijn In het donker koestert de mens altijd hoop op het doorbreken van licht. In de christelijke traditie is deze verwachting altijd nauw verbonden met de zwangerschap van Maria en de geboorte van Jezus. Op 6 oktober 2018 voert Capella Amersfoort onder leiding van Anthony Scheffer in de Nieuwe Kerk muziek uit waarin het verlangen naar de komst van het Licht treffend is verbeeld.

Rode draad van het concert vormen de Magnificat-antifonen die de Estse componist Arvo Pärt (1935) schreef voor de tijd van Advent. Pärt verklankt in dit stuk het mysterie en de zekerheid van een hoopvolle toekomst aan de hand van een vroegmiddeleeuwse verzameling Bijbelteksten. Hierin vormen de eerste letters een zin, ‘ERO CRAS’, oftewel ‘Morgen zal ik er zijn’. De teksten voorzeggen de komst van de Messias en noemen die bij zijn zeven namen: Wijsheid, Heer, Wortel van Isaï, Sleutel van David, Dageraad, Koning van de volken, Immanuël.
Tussendoor klinkt een brede keuze uit vijf eeuwen muziek voor de tijd van Advent: een sereen werk van de Spaanse componist Tomás Luis de Victoria (1548–1611) over het grote mysterie van de menswording van God, motetten uit de Angelsaksische, Franse en Russische romantiek, een psalm van Gustav Holst (1874–1934) en het heerlijke O vos omnes van Pablo Casals (1876–1973).
Wat mag een mens verwachten in donkere tijden? Wordt het weer licht? Hebben schuld, kwaad, ziekte en dood het laatste woord? De eeuwen door ruilden componisten juist in hun muziek voor Advent twijfel in voor de overtuiging dat het licht overwint. Met de uitvoering van 6 oktober willen Capella Amersfoort en Anthony Scheffer laten zien dat de intense verwachting die doorklinkt in deze muziek niet nalaat te intrigeren.

Vul hier uw eigen inhoud in.