Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Cursus JONG-LEREN opgeven voor 11 maart

Cursus JONG-LEREN cursus gericht op opvoeding van kinderen in de basisschoolleeftijd

Opvoeden voelt vaak als jongleren

Je probeert zoveel mogelijk ballen tegelijk in de lucht te houden
en dat valt niet mee of mislukt van tijd tot tijd volledig. Daarom
is dit de mogelijkheid om hierover met andere ouders te praten,
elkaar te helpen, te bemoedigen en samen op te trekken.
In zes interactieve avonden willen we aan de hand van filmpjes,
praktijkvoorbeelden, interactie, oefeningen en gesprek, met
elkaar nadenken over opvoeding en ouderschap.

Thema’s

Basis : Bouwen aan veiligheid
Behoeften : Ontdekken van genegenheid
Grenzen : Ontwikkelen van vrijheid
Relaties : Leren van sociale vaardigheid
Ruimte : Groeien naar zelfstandigheid

I N F O R M A T I E & A A N M E L D E N

De cursus vindt plaats op zes donderdagavonden
van 19.45 tot 22.00 uur in De Ark,
Willem Alexanderplein 14, 3862 CE Nijkerk.
Data : 14 maart 28 maart
11 april 18 april
9 mei 23 mei
Kosten : €25,00 per persoon of €35,00 per ouderpaar.
Dit is inclusief werkboek,koffie en thee,
wat lekkers en een hapje en drankje.
Aanmelden kan tot 11 maart door te mailen naar
huwelijkgezin@de-ark-nijkerk.nl

Vul hier uw eigen inhoud in.