Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl

9:30 uur online dienst

'De betekenis van onze geloofsbelijdenissen'

Op D.V. 26 september 2018 organiseert het comité 'Samen Gereformeerd' weer een lezing. Dr. B. van Egmond, GKv Capelle-Noord, zal spreken over dit onderwerp.

De avond zal gehouden worden in 'De Lichtkring' Laan naar Emiclaer 1, Amersfoort.

Vul hier uw eigen inhoud in.