Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

'De betekenis van onze geloofsbelijdenissen'

Op D.V. 26 september 2018 organiseert het comité 'Samen Gereformeerd' weer een lezing. Dr. B. van Egmond, GKv Capelle-Noord, zal spreken over dit onderwerp.

De avond zal gehouden worden in 'De Lichtkring' Laan naar Emiclaer 1, Amersfoort.

Vul hier uw eigen inhoud in.