Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

De missie van de kerk

De afgelopen maanden zijn we in verschillende gemeentes geweest, in Lusaka en daar buiten. Sommige gemeentes zijn in rijkere wijken maar andere gemeentes zijn op het platteland of midden in wijken waar mensen hutje mutje wonen zonder schoon water en elektriciteit. En elke keer vroegen we ons af: wat kan de kerk hier betekenen?


Dat was ook de vraag tijdens de colleges missiologie: Wat is de taak van de kerk in Gods wereld? Wat is de missie van de christelijke gemeente?

Verkondiging

Op zoek naar een antwoord moest elke student deze vraag voorleggen aan een man en een vrouw in hun stagegemeente in Lusaka. Hun antwoord was steevast: de verkondiging van het evangelie, bij voorkeur tijdens campagnes in gebieden waar nog geen kerk is. Om dit werk te doen moet je bovendien een speciale roeping ontvangen. Veel studenten dachten er ook zo over.

Gevolgen

Tijdens college inventariseerden we de praktische gevolgen van deze visie: de missie van de kerk is vooral iets voor dominees die goed kunnen preken, voor de specialisten dus. En je hebt een auto en een geluidsinstallatie nodig, en dus geld. Menskracht is er wel in Zambia, maar aan geld is groot gebrek. Het is dus moeilijk voor de kerk om haar missie te vervullen.

Manier van leven

Samen met de studenten probeerden we de missie van de kerk in de wereld scherper te krijgen. Door in de Bijbel te lezen, door naar Jezus te kijken en door voorbeelden uit de geschiedenis ontdekten we: kerk zijn in de wereld alles te maken heeft met wie we zijn, wat we doen en hoe we spreken (to be the witness, to do the witness and to say the witness) - in ons dagelijks werk, in de buurt en in de kerk. Het was een eyeopener voor veel studenten dat mission heel basaal is en dat ieder gemeentelid is ingeschakeld. Zoals één van de studenten zei: de missie van de kerk is een manier van leven, het begint bij mezelf, dichtbij huis, we doen het samen en geld is niet perse nodig.

De studenten zijn in hun gemeentes (het is hier nu zomervakantie!). Voordat ze vertrokken hebben we samen gebeden: ‘Lord, help us to be the witness, to do the witness and to say the witness.’

bron @kerkinactie

Vul hier uw eigen inhoud in.