Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Gebed voor en door de kerken

Geliefde broers en zussen in onze Heer en Koning Jezus Christus, ... zoals op deze Hemelvaartsmorgen in de uitzending vanuit de Levensbron beloofd, nodig ik jullie hierbij uit, om met vele christenen in Nederland, en zeker ook hier in Nijkerk, de komende dagen samen ´vurig en eensgezind´ te bidden. Hieronder de oproep zoals te vinden op de website van Alpha-Nederland:

UITNODIGING - SAMEN BIDDEN
Hoe gaaf zou het zijn als we allemaal mee zouden doen met dit initiatief! En hoe gaaf zou
het ook zijn om daar waar mogelijk echt samen te bidden. Daarom deze uitnodiging om
binnen je wijk / kring (en / of daarbuiten?) te zoeken naar mensen met wie je de komende 10
dagen ergens op de dag dit gebed te bidden?
OCHTENDGEBED
Daarbij doe ik ook van harte deze uitnodiging aan ieder die wil en kan in de vroege
ochtend, om de komende 10 dagen, tussen 06.00 - 06.30 uur digitaal binnen te
komen in mijn ´bid & werk-kamer´ voor een moment van gezamenlijke stille tijd en
gebed via ´Google Meet´.
Welkom via deze link→ https://meet.google.com/ceg-mhii-uzc
Ik zal er D.V. de komende 10 dagen voor klaar zitten om jullie te ontvangen. Om
dan kort de tijd te nemen elkaar even te ontmoeten, en vervolgens samen te bidden.
Tot slot, samen bidden is mooi en krachtig, daarom ook deze indringende
uitnodiging. Maar mocht dat voor jou om welke reden dan ook niet mogelijk of
haalbaar zijn deze dagen, bid dan persoonlijk onderstaande gebed mee.
Gezegende Gebeds-Tiendaagse toegewenst!
In Christus verbonden
Albert Postma
Predikant GKv Nijkerk-West
Van der Flierhof 1, 3861 DP Nijkerk
Tel: 033-7850393 / 0618074117