Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

GEBEDSWEEK 20 – 27 JANUARI 2019

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht.

Onrecht gaat God aan
het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid
van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een
concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed
onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan
het recht. U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om
mee te doen.
Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen. Door samen te bidden
ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de
problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
In deze gebedsweek zal er elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt
worden benoemd. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en
zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.
Ook in Nijkerk doen we als kerken mee:!
In het onderstaande schema zie je in welke kerk een gebedsbijeenkomst is. We nodigen je
uit om mee te doen en ook eens bij je brs en zrs in andere kerken te buurten. Onze
gemeenten (O en W) zijn vrijdagavond gastheer. Middels muziek, een woord, een lied en
gebed zullen we bij dit thema stilstaan.
Ds anne rienks

Zondag 20 januari
19.30 – 20.30 uur
W.A. Plein 14
3862 CE NIJKERK
Evangelische Gem.
De Ark

Maandag 21 januari
19.30 – 20.30 uur
v. Reenenpark 23
3862 CD NIJKERK
Herv. Gem.
Vredeskerk

Dinsdag 22 januari
19.30 – 20.30 uur
Nieuwe Kerkstraat 106
3864 EG NIJKERKERVEEN
Herv. Gem.
Eben Haëzerkerk

Woensdag 23 januari
19.30 – 20.30 uur
Ds. Kuyperstraat 2
3863 CA NIJKERK
Herv. Gem.
De Fontein

Donderdag 24 januari
19.30 – 20.30 uur
Venestraat 44
3861 BX NIJKERK
Geref. Kerk syn.
De Kruiskerk

Vrijdag 25 januari
19.30 – 20.30 uur
Jan Steenhof 53
3862 MC NIJKERK
GKV
De Levensbron

Zaterdag 26 januari
19,30 – 20.30 uur
Meinstraat 4a
3862 AE NIJKERK
CGK
De Kandelaar

Zondag 27 januari
19.30 – 20.30 uur
Oosterstraat 2a
3862 BJ NIJKERK
De Huiskamer

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week
van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl

Vul hier uw eigen inhoud in.