Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Gezocht! Leiders voor de basiscatechese

Gezocht! Leiders voor de basiscatechese We streven als jeugdteams naar een doorgaande (leer)lijn voor kinderen en jongeren van 0-20 jaar. We zijn blij en dankbaar voor alle werk wat gebeurd onder kinderen en jongeren, maar zien hier en daar ook wat plekken die nog niet optimaal gevuld zijn.

Daarom zijn we bezig met het opzetten van
basiscatechese, voor kinderen in de leeftijd van groep 7 en 8 van de basisschool. Deze kinderen zijn
leergierig en beginnen naast hun ouders te zoeken naar leeftijdsgenoten en andere volwassenen om
zich aan te spiegelen.
De basiscatechese heeft twee belangrijke doelen:
1. Onderwijs – de leeftijd van 10-12 jaar is een leeftijd waarop kinderen heel leergierig zijn en goed
in staat zijn om juist de verbindingen tussen dingen te zien, we willen daar als gemeente bij
aansluiten
2. Groepsvorming – we zetten in op het vormen van een groep, zodat, als de kinderen straks naar
het VO gaan, ze in de kerk een herkenbare groep jongeren om zich heen hebben.
Daarnaast is een belangrijke motivatie om dit op te zetten dat kinderen niet meer automatisch
allemaal op dezelfde basisschool zitten en dat zij elkaar dus ook niet automatisch meer kennen. We
vinden het wel heel belangrijk dat ze ook in de gemeente elkaar kennen en met elkaar optrekken, dit
willen we op deze manier stimuleren.
Inmiddels zijn de leiders voor groep 7 (bijna) rond en kunnen we met deze groep starten na de
Kerstvakantie. Voor groep 8 zoeken we nog leiders. In Oost gaat het om ongeveer 10 kinderen, in
West om 15. Daarom zoeken we voor Oost minimaal 2 leiders en voor West eigenlijk 4 leiders.
Wat houdt de taak in?
Een keer in de 14 dagen heeft de groep basiscatechese. Ze krijgen een stukje onderwijs. Daarvoor ligt
een mooie, goed bruikbare methode klaar. De avond duurt ongeveer 5 kwartier, vroeg in de avond,
want we hebben het over jonge kinderen. De avonden waar de ouders het meest animo voor hadden
was de vrijdag of de zondag.
Wat ‘kost’ het me?
Het kost je een keer in de 14 dagen een avond, de voorbereiding van de avond kun je doen aan de
hand van een methode. Om het werk dragelijk te maken kun je ook denken aan twee stellen die
samen een groep doen waardoor je 1x in de maand de groep leidt. Of een stel die het samen oppakt.
Het is echt van belang dat de leiding van de groep bij 2 tallen ligt, omdat we focussen op relatie.
Neem in je overwegingen mee dat er niet een vaste vorm is, maar dat jouw inzet ook afhangt van
jouw talenten en tijd. Dus als je iets wilt, maar niet de hele belasting dan horen we ook graag van je!
Ter overweging: na de Kerst duurt het nog maar een half jaar voordat groep 8 de stap naar het
voortgezet onderwijs gaat maken en ook in de gemeente van het kinderwerk overstap naar het
jongerenwerk. In de eerste klas krijgen ze club. Wat zou het fijn voor ze zijn als je het laatste half jaar
basiscatechese aan ze wilt geven en dat je daarna met de kinderen meegroeit naar club!

Vul hier uw eigen inhoud in.