Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

HALEN EN BRENGEN

Feestelijk gedekte tafels met bloemen en kaarsen op stijlvol linnen. De gasten worden verwelkomd met een aperitiefje voordat het diner zal worden opgediend. Vandaag zijn onze gasten geen inlopende ‘stamgasten’ maar vrijwilligers die nu zelf een keer alle aandacht krijgen. Want de Huiskamer is blij met alle gastvrouwen en gastheren die zich al zo lang inzetten om mensen te ontvangen, en het schoon en gezellig te houden.

Na de opgediende soep wacht een buffet van traditionele en moderne gerechten. Er wordt druk gedeeld en geproefd als er een groepje mensen binnenkomt. Deze bijzondere gasten komen niet om te eten, ze brengen juist iets lekkers mee voor bij de koffie. Ze komen hun belangstelling tonen omdat ze het werk van de Huiskamer waarderen.
De mensen aan tafel eten rustig door terwijl de delegatie van het CDA een plekje zoekt. ‘Wat is het hier gezellig!’verzucht de vrouw die de traktatie draagt. ‘Geen wonder dat mensen hier graag komen!’ Ze ploft neer op de bank en luistert geboeid naar de verhalen over het ontstaan en het werk van de Huiskamer.
‘Wat mooi! Zoals jullie je inzetten voor je medemens. Dat willen wij als partij ook doen. Dat is een Bijbelse opdracht. En ook mooi dat jullie een gebedshuis zijn. Willen jullie ook bidden voor òns? Dat wij de opdracht van God goed zullen uitvoeren voor Nijkerk? Zonder gebed kunnen we ons werk immers niet goed doen.’
Na de fotosessie gaan ze meteen door naar hun vergadering. Maar ze brachten niet alleen gebak. Ze hebben laten zien hoezeer we elkaar nodig hebben in Nijkerk in gebed en medeleven, wat we ook doen.
We bedanken onze vrijwilligers met bloemen en knuffels. Ook als zij vertrekken blijft dit warme besef hangen. We kunnen niet zonder elkaar.

Arna van Deelen

Vul hier uw eigen inhoud in.