Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

'Het gezag van de Bijbel en de synodebesluiten over m/v en ambt'

Graag attenderen wij uw gemeente op lezingen die D.V. gehouden zullen worden op zaterdag 10 november in het GKv-kerkgebouw ‘De Burcht’, Van Schothorstlaan 24 te Barneveld. Aanvang 10.00 uur. Sprekers zijn: dr. J.W. Veltkamp, over ‘De prediking als bediening van de verzoening’ en ds. J.R. Visser, over ‘Geestelijke leiding in de prediking’.

Uitnodiging lezing.
Deze lezingen worden ’s ochtends gehouden, ’s middags is er een plenaire bespreking en er kunnen vragen gesteld worden. Ook is er tijd voor ontmoeting en onderling gesprek. Er kan gekozen worden voor deelname aan het ochtendprogramma (tot circa 12.30 uur) of voor deelname aan de hele dag (tot circa 15.00 uur).
In deze link treft u een beamerpresentatie aan om de gemeenteleden te wijzen op deze bijeenkomst. Wilt u deze doorsturen naar het beamteam met de vraag of zij deze de komende zondagen wil beamen?

Zie voor meer informatie www.samengereformeerd.nl.

Met vriendelijke groet,
Evert Jan van Baardewijk

Vul hier uw eigen inhoud in.