Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Het is gebeurd.

De muziek speelt zachtjes als de kist de kerk in wordt gereden. Muziek waar ze altijd zo van hield.

De vrouw die nog maar zo kort geleden de Huiskamer binnenkwam met het bericht dat er niets meer aan te doen was, is overleden. Het gebeurde. Slechts een paar weken later blies zij de laatste adem uit.
Met 10 medewerkers van de Huiskamer wonen we de dienst bij in de Katholieke kerk in Ermelo. De vrouw naast ons is familie en verbaast zich over onze aanwezigheid.
‘Jullie zijn dus allemaal van een christelijk inloophuis en speciaal hier naartoe gekomen uit Nijkerk? Wat bijzonder.’
Het is ook een bijzondere dienst. De Katholieke sfeer is voor velen van ons anders, maar de liederen en de warmte verbinden en samen dragen we het verdriet en het gemis mee met de familie.
Op het kerkhof zingen we als Huiskamergroep haar lievelingslied. ‘Mijn Jezus ik houd van U’ waaiert als een getuigenis over haar graf. De gitaarklanken sterven weg maar de woorden blijven hangen boven de mensen. Haar man wrijft in zijn ogen. Bij het afscheid schudt de priester ons dankbaar de hand.
Diezelfde avond komen we bij elkaar voor het stadsgebed. Net als we willen beginnen stapt de zoon van de gestorven vrouw de Binnenkamer in. Zijn vader komt achter hem aan. Hij was weleens geweest om zijn vrouw te begeleiden. Maar nu komt hij voor zichzelf. Hij zoekt troost. En daar gaat het ook over in de Bijbelstudie. Troost. Die alleen God kan geven. En die je door Hem door mag geven aan allen die het nodig hebben. Met liefdevolle woorden en daden. Door er te zijn als het nodig is.
‘Ik heb het zo gewaardeerd’ stamelt de man. ‘Dat jullie er vanmorgen waren… met zovelen… Nu pas begrijp ik wat mijn vrouw bedoelde. Hier is de liefde van God. Nu voel ik het ook.’
We gaan om hen heen staan om te bidden voor troost. Voor hulp in de moeilijke tijd van gemis die voor hen ligt.
De week erop zijn ze er weer. ‘Wij kunnen niet meer zonder die God die ons troost en luistert als we bidden. Hier vinden we rust.’

Arna van Deelen

Vul hier uw eigen inhoud in.