Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl

9:30 uur online dienst

INTERACTIEVE CLUBDIENST 24 MEI , 09.30 uur

INTERACTIEVE CLUBDIENST 24 MEI , 09.30 uur THEMA: "DE KERK IS EEN UITDAGING" CLUBDIENST in het nieuwe normaal : Het zal anders zijn, dan anders …. En het wordt een uitdaging, maar we durven het aan. Een jongerenclub uit West en een jongerengroep uit Oost hebben deze dienst mee voorbereid en leveren een actieve bijdrage. Maar dat mag jij ook ! We roepen de jongeren op om actief mee te doen tijdens de dienst, door het sturen van een vraag of een reactie tijdens de dienst / preek. Je vraag of reactie stuur je via de whatsapp naar het nummer : 0618074117 Iemand zal dan de berichtjes ordenen / verzamelen en aan de predikant geven, die daarop zal reageren. We kunnen gezien de tijd waarschijnlijk niet alle vragen beantwoorden; (we gaan kijken hoe we in een later moment de overige vragen / opmerkingen gaan beantwoorden) WE ZIJN BENIEUWD NAAR JOUW VRAAG/ OPMERKING ! TOT ZONDAG 24 MEI ds. Albert Postma / ds. Anne Rienks

Vul hier uw eigen inhoud in.