Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Kinderwerk in Nijkerk-West

Met het oog op de start van het Kinderwerk in Nijkerk-West twee berichten.


1. Startzondag Kinderwerk op zondag 23 september
Zondag 23 september a.s. zal de morgendienst in het teken staan van de start van het Kinderwerk in West. Ds. Rienks zal deze dienst voorgaan en speciale aandacht hebben voor de kinderen. Ook zullen de kinderen in deze dienst tijdens de preek bijeenkomen in hun groep en kennis maken met hun leiding voor dit jaar. In deze dienst zal betrokkenheid van kinderen gevraagd worden. We zijn op zoek naar:
- Kinderen die een instrument willen en kunnen bespelen
- Kinderen die kunnen zingen
- Kinderen die willen bidden
- Kinderen die willen bijbellezen.
Reacties kunnen gemaild worden naar : mailvoorwilleke@gmail.com

2. Vacatures invulling Kinderwerk
Voor het totale kinderwerk hebben we nog een aantal vacatures open staan. Hieronder een overzicht. We zien uit naar de reacties.

Heb je hart voor kinderen en wil je graag je steentje bijdragen, we hebben nog een aantal vacatures!!

Oppas 0 – 2 jaar : gemeenteleden die mee willen draaien (je bent dan 1 x per 8 weken aan de beurt) URGENT VANAF 30/9
Groep 3+ - 6 jaar (groep 1 en 2 v/d basisschool) : 2 oudere volwassen leiding en 3 jongeren als hulp (je bent 1x per 8 weken aan de beurt)
Groep 6 – 8 jaar (groep 3 en 4 v/d basisschool) : 1 – 2 jongeren als hulp
Groep 9 – 10 jaar (groep 5 en 6 v/d basisschool) : 2 jongeren als hulp (1 x per 4 á 6 weken aan de beurt)
Groep 11 – 12 jaar (groep 7 en 8 v/d basisschool) : leiding voor de basiscatechese

Stuur je opgave z.s.m. naar kindwerkwest@bronvanleven.nl

Contactpersonen Kinderwerk
Annemarie Docter : 0 – 2 jaar
Jeanette de Mots / Annegré van Voornveld : 3+ - 6 jaar
Renate Kleiker / Tamara Smit : 6 – 8 jaar
Diana Hendriksen / Willeke Merkus : 8 – 10 jaar
Algemeen coördinator : Arco van Houwelingen

Vul hier uw eigen inhoud in.