Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl

9:30 uur online dienst

Leerdienstserie ´Jezus Ontmoeten´3

JEZUS ONTMOETEN Uitnodiging leerdiensten-serie (deel 3)

Geliefde broers en zussen, jong en oud,
Aankomende zondagmiddag 7 april deel 3 van de serie ´Jezus Ontmoeten´. Thema voor
deze dienst: ´Kind van God´. We ontmoeten Jezus opnieuw als Gods geliefde kind (Lucas
3:21 & 22). Als Gods eniggeboren Zoon, die uit liefde voor deze wereld onder ons kwam
wonen (Johannes 1:1-18 & Johannes 3:16). En waarom kwam Jezus ook alweer? Daarover
verwonderen we ons diep (a.d.h.v. HC 13): want Hij kwam met maar één doel, namelijk om
het weer mogelijk te maken dat mensen wereldwijd, en ook wij dus, weer ´zonen en
dochters´ van de Allerhoogste mogen heten! Dat ook wij het door de Geest weer samen
mogen leren zeggen: ´Abba Vader´ (Romeinen 8:17).

Geliefde broers en zussen, er is werkelijk niks mooiers dan weer te leven als Kind van God,
met Jezus als je grote broer, dichtbij Abba Vader. En tegelijkertijd, wat is het spannend om
zo te gaan leven. Wat vraagt dit toch veel overgave aan Jezus als jouw enige Heer. Het
betekent loslaten van al die andere machten en krachten in ons leven. Je in de kracht van
Jezus losrukken uit de klauwen van Satan die zo graag wil roven en kapot maken. Wat
hebben we elkaar daarin nodig, en wat hebben we samen onze God en Vader daarin nodig!
Daarom: Ontvang het zondag weer samen als broers en zussen, als kinderen van
die éne zelfde Vader! Deel het met elkaar door biddend met elkaar door te spreken over dit
heerlijke evangelie. En laat je zo vullen met nieuwe kracht en inspiratie om als kind van
God in de nieuwe week ook andere mensen in en door jou heen Jezus te laten ontmoeten.
Heel graag tot zondagmiddag, 16.30 uur in de Levensbron
En uiteraard zijn ook de jonge kinderen van God van harte welkom!
In Christus verbonden,
Ds Albert Postma