Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Lever je kleding in voor kwetsbare gezinnen in Oekraïne

Heeft u kleding die u niet meer draagt en wilt u er een goede bestemming aan geven? Breng de kleding van maandag t/m zaterdag in sterke zakken naar een inzamelpunt van Kom over en help.

De opbrengst is voor kinderen van arme gezinnen in Oekraïne.
Hieronder ziet u de inzamelpunten in uw regio:
Kantoor Kom Over en Help
Beurtschipper 14
3861 SC Nijkerk
De goede en draagbare kleding die u inlevert, verkopen we. Met de opbrengst kunnen we
arme gezinnen met kinderen financieel ondersteunen. Vanwege de oorlog zijn er nog
meer gezinnen in Oost- en West-Oekraïne in grote problemen.
Via lokale kerkelijke gemeenten ontvangen ouders een bijdrage van € 35 tot € 40,- per
maand voor eten en verwarming, schoolspullen en medische zorg, maar ook pastorale
begeleiding en traumabegeleiding. De kleding zelf wordt getransporteerd naar landen als
Moldavië en Bulgarije, hier word het hergebruikt en verkocht in tweedehandswinkels,
zodat mensen voor weinig geld passende kleding kunnen kopen.
Op die manier heeft uw tweedehandskleding een driedubbele opbrengst: voor
ontwikkelingsprojecten, voor werkgelegenheid en voor hergebruik.
Meer informatie: www.komoverenhelp.nl/kleding of neem een folder mee bij het
inzamelpunt.

Vul hier uw eigen inhoud in.