Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

MEVROUW JANSEN

Met kordate pas komt ze aangelopen, de fiets aan de hand. Ze heeft de weg door de steeg achterom gevonden. Een buurvrouw had haar hierheen verwezen.

“Je moet eens gaan kijken bij de Huiskamer. Het is gezellig daar. “
“Wilt u koffie?” vraag ik.
“Ja alsjeblieft.”
Ik zet een schaal met zelfgebakken koekjes neer en ga naast haar zitten. Zo komen we aan de praat.
“U heeft iets bekends, “zeg ik.
“Ja, dat vond ik nou van jou ook al”, antwoordt ze.
Het blijkt dat we in hetzelfde dorp hebben gewoond, 30 jaar geleden. Zij had een handwerkwinkel, vol met breigaren en kleurige katoen. En ik kwam daar wel eens een bolletje katoen kopen.
Nu woont ze al weer een tijdje in Nijkerk. 90 jaar is ze en nog altijd goed gezond.
“Ik dank Onze Lieve Heer elke dag dat ik nog zo veel kan doen. Ik kan nog fietsen en m’n eigen huishouden doen!”
Ze vertelt dat ze al 40 jaar weduwe is.
“Mn man was Hervormd. En ik Katholiek. Het mocht niet van meneer pastoor. En ook niet van m’n man z’n ouders. Maar we trouwden toch. En we hebben het goed gehad met elkaar.”
Ze vraagt of hier ook wel eens Katholieken komen. Dat is inderdaad zo. Gereformeerd, Hervormd, Evangelisch, Katholiek, allemaal komen ze in de Huiskamer. En we herkennen elkaar in onze liefde voor Christus en in het vertrouwen dat God naar ons bidden luistert.
“Ik bid al jaren voor m’n dochter. Ze gelooft niet meer. Maar ik geloof dat God haar kan bekeren!
Weet je, toen mijn zoon zo ziek was ben ik op bedevaart naar Lourdes gegaan. Ik heb heel veel gevast en er is toen voor hem gebeden. En die jongen is genezen! Nou ja, jongen, hij is ook al 65 hoor. Maar het gaat nog steeds goed met hem. Daarom geloof ik dat God bij mijn dochter ook een wonder kan doen.”
“O ja, de protestanten denken dat we tot Maria bidden he? Maar dat is niet zo hoor. We bidden mét Maria. Zij is onze voorspraak.”
We hebben het over ons verlangen dat Jezus terug zal komen.
“Ik hoop dat ik dat mee zal maken!” zegt ze. “Het zal vast niet lang meer duren. Er is zoveel chaos in de wereld. Het moet bijna zover zijn. Maar ik hoop nog dat ik m’n verjaardag kan vieren. Dan word ik 91. M’n moeder is ook 91 geworden. Dus dat hoop ik nog wel mee te maken.”
“Wanneer bent u jarig?” vraag ik.
“ In maart.”
“Dan hoop ik dat Jezus in april terug zal komen. Zo rond Pasen.”
“Ja dat zou mooi zijn.”
Met een vrolijk hart ga ik deze middag naar huis.

Els Sneep.

Vul hier uw eigen inhoud in.