Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Mooie foto's van bevestiging Postma

Afgelopen zondag is ds. Albert Postma bevestigd als de nieuwe predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Nijkerk-West.


Samen met de zusterkerk van Nijkerk-Oost kerkt deze gemeente in het kerkgebouw “De Levensbron” aan de Jan Steenhof in de wijk Strijland.

De predikant van Nijkerk-Oost, ds. Anne Rienks, deed de bevestiging. Met het oog op de verwachte belangstelling vanuit de twee gemeenten Nijkerk-Oost en -West, de familie van ds. Postma en verdere genodigden, vond de dienst plaats in de Kruiskerk aan de Venestraat.Voor de kerk van Nijkerk-West een feestelijke dienst, waarin ds. Albert Postma in zijn preek ingaat op teksten uit het Bijbelboek Efeze. Zijn boodschap is onder andere om daarover met elkaar in gesprek te zijn. Bij elkaar te ontdekken, dat onze verlangens vaak hetzelfde zijn en er binding is. Hij wil ook graag over kerkmuren heen kijken en daarin zijn gemeente met passie en betrokkenheid voorgaan. Er was een feestelijk omlijsting met zingen onder begeleiding van een keur aan muziekinstrumenten.Na de dienst werden hij en de gemeente van Nijkerk-West door een aantal personen toegesproken.

Voorzitter van de eigen kerkenraad Roelof Jan Sneep sprak de dankbaarheid uit dat er zo snel na het vertrek van ds. Thijs Blok al een nieuwe predikant mag worden begroet. Hij wenst ds. Postma en zijn vrouw en kinderen toe dat ze zich snel thuis zullen voelen. Daarbij een goede samenwerking toegewenst binnen en buiten de kerkelijke gemeente.
Aat van Veelen van de kerk van Nijkerk-Oost en Klaas Braam van de kerk van Veendam-Wildervank, waar ds. Postma predikant was, sluiten zich in hun toespraak bij deze goede wensen aan.Wethouder Harke Dijksterhuis, als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, feliciteert de kerk van Nijkerk-West met hun nieuwe predikant. Hij benadrukt het belang van de kerken in de Nijkerkse samenleving. Hij stelt dat het “het verlangen van de gemeente Nijkerk is om nog meer de verbinding te hebben met de samenwerkende kerken in Nijkerk”. “De gemeente Nijkerk en kerken zijn”, zo stelt hij, “partners in de hulpverlening” en het valt hem op hoe vaak hij mensen van de kerken aantreft bij de hospice, de voedselbank, vluchtelingenhulp en andere instellingen/organisaties. Hij noemt ook het Nijkerks Diaconaal Beraad en hun activiteit “Hulp in de Praktijk”. De wethouder geeft aan dat “het nog meer bekendheid mag hebben” en dat hij de samenwerking zal blijven stimuleren.
Tot slot wenst hij, namens het college van Burgemeester en Wethouders van Nijkerk, ds. Albert Postma en zijn gezin veel woon- en werkplezier toe in Nijkerk.

Vertegenwoordiger van de Kruiskerk Ad Pontier voelt zich “geraakt, geroerd en gezegend door de dienst”. In zijn toespraak gaat hij in op “omdenken”. Van “omdenken” komt hij op de verschillen tussen kerkgenootschappen en benoemt hij zijn verlangen naar meer samen doen en daardoor van elkaar te leren. Hij spreekt de hoop uit dat een vrijgemaakte predikant eens de kansel in de synodale kerk zal betreden en andersom.
Hij wenst ds. Albert Postma zegen op zijn werk en dat het veel vrucht mag dragen.Ds. Albert Postma gaat in zijn slotwoord nog kort op de verschillende toespraken in en dankt allen voor de goede wensen voor hem en zijn gezin. Hij ziet uit naar verdere ontmoeting.

Bron@Nijkerknieuw.nl

Vul hier uw eigen inhoud in.