Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Nieuwsbrief Regiegroep

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Hiermee willen we gemeenten en gemeenteleden informeren over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

Ook maken we u attent op zondag 4 november. Dan worden de kerken gevraagd voorbede te doen voor kerkelijke eenheid. De regiegroep ontwikkelt hiervoor een preekschets en stelt ook leespreken ter beschikking.
Kort voor 4 november brengt de Regiegroep een Handreiking uit. Daarin staan praktische tips over hoe je vanuit het landelijke herenigingsproces plaatselijk aan het werk kunt gaan. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende situaties van plaatselijke kerken.
We hopen dat u in uw kerkblad hieraan aandacht wilt besteden.

Abonneren op de nieuwsbrief kan via:
www.onderwegnaar1kerk.nl/nieuwsbrief/
Mocht u vragen hebben voor de regiegroep, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Ad de Boer (voorzitter Regiegroep)Vul hier uw eigen inhoud in.