Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Nieuwsbrief Regiegroep NGK/GKV

Als Regiegroep Hereniging NGK-GKv geven we maandelijks een nieuwsbrief uit.

Hiermee willen we gemeenten en gemeenteleden informeren over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.
In de nieuwsbrief van april besteden we onder andere aandacht aan de brief die in maart door de kerkenraad van de GKv Groningen Zuid/Helpman aan de Tehuisgemeente (NGK Groningen) is gestuurd. Daarnaast kunt u een impressie lezen van de regioavonden die inmiddels op zeven plekken in het land gehouden zijn en wordt u de gelegenheid geboden om mee te denken over een nieuwe naam voor de herenigde kerk.
Omdat we graag zoveel mogelijk kerkleden willen bereiken, vragen we u om hieraan in uw kerkblad aandacht te besteden. Speciaal voor de plaatselijke kerkbladen heeft de regiegroep een verkorte versie van de nieuwsbrief gemaakt, geschikt om te plaatsen in uw kerkblad. Downloaden kan via deze links: verkorte versie Word en verkorte versie pdf.
Wanneer uw kerkblad volledig digitaal verschijnt, kunt u er ook voor kiezen een link naar de volledige nieuwsbrief op te nemen in uw kerkblad. Abonneren op de nieuwsbrief kan via:
www.onderwegnaar1kerk.nl/nieuwsbrief/
Mocht u vragen hebben voor de Regiegroep, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Ad de Boer (voorzitter Regiegroep)

Vul hier uw eigen inhoud in.