Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Oprichting Jeugdcentrale Nijkerk-Oost

Hoi allemaal! Zoals u misschien al bekend, is de jeugdcentrale weer opgericht.

In de projectgroep ‘jeugd’ kwamen wij op het idee om weer te beginnen met de jeugdcentrale die in het verleden actief was weer tot leven te brengen. Wij wilden dit doen om de jeugd een grotere stem te geven in onze gemeente. Door de jeugdcentrale willen we de jongeren in onze gemeente een aanspreekpunt bieden voor als zij iets willen laten weten in de gemeente.

Deze doelen willen wij bereiken door activiteiten te organiseren. Zo hebben we laatst al een geweldige avond gehad waarbij de jeugd samen met de ouderen in onze gemeente gingen eten. Dit was al een groot succes, en wij hopen in de toekomst nog meer te kunnen organiseren om de jeugd te verbinden.

Heeft u ideeën, gedachten of vragen? Mail ons dan gerust naar: jeugdcentralelevensbron@gmail.com

Groeten,
Daniël Everts, Nienke Verbaan en Lourens van Luijk als jeugdcentrale.

Vul hier uw eigen inhoud in.