Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Pastoraal Diaconaal Centrum

Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie

Herbergavond voor pastoraal werkenden. Veel gelovigen krijgen te maken met innerlijke secularisatie. Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris Heeft over dit onderwerp geschreven en dat riep veel reacties op. Als vervolg op deze discussie deze lezing. Hoe komen we in het pastoraat deze vermoeidheid en verveling op het spoor en wat kunnen we dan betekenen. De bijeenkomst, met de mogelijkheid om vooraf een eenvoudige maaltijd te gebruiken, vindt plaats in het Koetshuis van de Herberg in Oosterbeek.
Do. 23 mei, 19.00 – 21.00 uur – PDC de Herberg Oosterbeek - € 10,- (incl. maaltijd € 15,-) www.pdcdeherberg.nl

Vul hier uw eigen inhoud in.