Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Ready to Go blog van Thijs en Marike Blok

Het is 11 uur ‘s avonds. De synode van de Reformed Church in Zambia is bijna afgelopen en na twee dagen vergaderen zijn de 350 afgevaardigden moe. Er rest nog één spannend agendapunt.

Geen inspraak

Het dagelijks bestuur van de synode deelt mee welke predikanten van gemeente gaan wisselen en naar welke gemeente de studenten gaan die binnenkort afstuderen. Geen beroepingscommissies, geen profielschetsen, geen kennismakingsbezoeken dus. Het wordt meegedeeld en dan heb je te gaan. Ook de gemeente waar de predikant naar toe gaat heeft geen inspraak. Een nieuwe predikant wordt toegewezen en dan zorg je voor de verhuizing van hem/haar en zijn gezin. In onze Nederlandse ogen is dat vreemd en ik weet zeker dat wij dat niet gauw zouden accepteren (de predikant niet, de gemeente ook niet J). Maar in de context hier valt er wat voor te zeggen. Het dagelijks bestuur van de synode overlegt met de voorzitters en scriba’s van alle classes. Zo voorkomt men dat predikanten te lang blijven zitten en probeert men de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Maar ingrijpend is het wel. Het maakt nogal uit of je predikant bent in Lusaka of ergens op het platteland. En de ene gemeente is veel beter in staat je te betalen dan de andere. En zonder slag of stoot gaat het ook niet, de voorzitter van de commissie kreeg een aantal heel boze telefoontjes de volgende dag..

P1430762.jpg

(Lazarus en Nsamwa met hun zoontje Trinidad)

Charles en Lazarus

Charles is nu drie jaar predikant in Siavonga, een stadje aan het Karibameer. Hij hoopte van harte dat hij er nog mag blijven en gelukkig voor hem en zijn vrouw Memory hoeven ze nog niet te verkassen. ‘Maar als God me roept zal ik gaan en ik weet dat dat binnen een paar jaar gaat gebeuren’. Vierdejaars student Lazarus en zijn vrouw Nsamwa kregen de gemeente van Sheseke toegewezen. Sheseke ligt in een uithoek van Zambia, 700 kilometer ten westen van Lusaka. Ver van hun familie die 500 km ten oosten van Lusaka woont. Ze zijn er blij mee. ‘Ik heb zin om te beginnen’ zegt Lazarus, ‘we gaan vast beginnen met het leren van de taal. Dat komt straks goed van pas!’

Vul hier uw eigen inhoud in.