Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Reformatiemuseum Elburg

Sponsoren gezocht

De Stichting Reformatiemuseum doet nog een laatste poging voldoende geld bijeen te brengen om een museum over de Reformatie te realiseren. Zij zoekt dringend sponsoren die nog dit jaar een bedrag willen overmaken of toezeggen. De plannen voor de inrichting zijn een eind op streek, een zeer geschikt huurpand, op een prominente locatie in Elburg, is gevonden. Nu het geld nog. Dit Reformatiemuseum -uniek in Nederland- zou een belangrijke educatieve en informatieve functie kunnen vervullen. Begin december beslist het bestuur of het tot daadwerkelijke uitvoer van de plannen kan komen. Graag komt het bestuur in contact met personen die het beoogde museum een warm hart toedragen en een flinke financiële bijdrage kunnen leveren. Als de realisatie van het museum niet doorgaat worden eventuele giften die nu gedaan worden geretourneerd.

Bankrekeningnummer: NL43RAB00320345661
Website: www.reformatiemuseum.nl

Vul hier uw eigen inhoud in.