Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

‘Schepping, wetenschap en ethiek’.

Op 20 oktober 2018 organiseer ik een congres over het thema ‘Schepping, wetenschap en ethiek’. De titel van het congres is ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’.

Alle sprekers op deze conferentie zien het Woord van God als Zijn geopenbaarde Woord. Diverse onderwerpen zullen aan bod komen. Een greep: Is de Schrift (historisch) betrouwbaar?, Leidt wetenschapsbeoefening tot waarheid?, Hoe is deze kosmos ontstaan?, Past sterrenlicht van miljoenen lichtjaren ver bij een jong heelal?, Hoe doe ik Genesis theologisch gezien het meeste recht?, Wat zijn de knelpunten voor theïstisch evolutionisme?, Hoe hebben christenen in het verleden en heden gesproken over Genesis, een recente schepping, een wereldwijde zondvloed en de andere gebeurtenissen uit de Schrift?, Hoe duiden wij als christenen (met name diegene die Gods Woord betrouwbaar achten) gegevens uit bijvoorbeeld de biologie, geologie, theologie, kosmologie en filosofie? Het belang van dit congres zit hem hierin dat wij de wereld om ons heen zien als de geschapen werkelijkheid, zonder hierbij af te doen aan Gods Openbaring. Dan leidt onderzoek naar deze werkelijkheid tot verwondering en tot Gods eer.

De doelgroep van dit congres zijn studenten, predikanten, leerkrachten, academici en overig geïnteresseerden. Ook zou ik u willen vragen om andere mensen die binnen de doelgroep vallen te wijzen op het bovenstaande symposium. Aanmelden kan via www.oorsprong.info. Op deze website staat ook het programma en meer informatie. Als laatste, en ook het belangrijkste: zou u dit congres op willen dragen in uw gebeden met de vraag of God dit congres wil zegenen en laten leiden tot Zijn eer.

Vul hier uw eigen inhoud in.