Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

SIL Kameroen 50 jaar

SIL Kameroen 50 jaar De afgelopen weken waren erg druk in verband met de viering van het 50-jarig jubileum van SIL Kameroen. De aftrap van de festiviteiten vond plaats in mijn woonplaats Maroua, in het noorden. Behalve onze eigen algemeen directeur en regiodirecteur waren er hoogwaardigheidsbekleders en delegaties vanuit universiteiten, andere onderzoeksinstellingen en partnerorganisaties aanwezig.

Vul hier uw eigen inhoud in.