Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Theatervoorstelling Alzh ... enzo... : ontroerend, mooi en liefdevol

In september valt jaarlijks de Wereld Alzheimer Dag. Rond die datum worden in Nederland tal van activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor dementie en de impact die deze hersenziekte heeft op de patiënt én zijn omgeving. In Nijkerk werken Sigma Nijkerk, Alzheimer Café Nijkerk en de commissie Vorming en Toerusting Nijkerk samen aan een evenement over dit thema op 24 september in de Vredeskerk. Deze voorstelling is gratis te bezoeken.

Daar zal Kees van der Zwaard de solovoorstelling Alzh…enzo… opvoeren. Hij laat op een gevoelige, realistische en ook humoristische wijze zien wat dementie betekent voor alle betrokkenen. Mensen met dementie en hun familieleden maar ook hulpverleners zullen zich herkennen in de verschillende situaties die de toeschouwers op respectvolle wijze worden gepresenteerd. Van der Zwaard doet dat aan de hand van verhalen en liedjes over zijn oom Kees en tante Marie.

"Met dit evenement willen we bijdragen aan de landelijk ingezette beweging om samen dementievriendelijk te worden" zegt Jetty Reker. Zij is algemeen coördinator bij Sigma Nijkerk en vrijwilliger bij het Alzheimer Café Nijkerk. "De meeste mensen voelen zich ongemakkelijk als ze iemand met dementie ontmoeten. Maar met de juiste kennis en vaardigheden is omgaan met iemand met dementie makkelijker dan je denkt."

"De kans dat je iemand met dementie in je omgeving hebt of krijgt, is vrij groot. Nu al lijden ruim 270.000 mensen aan dementie en de verwachting is dat dit aantal in de komende 25 jaar zal stijgen naar een half miljoen of meer. In onze gemeente hebben meer dan 630 mensen dementie. Daarnaast is er nog een grote groep waarbij de ziekte nog niet is gediagnostiseerd. Het duurt gemiddeld 14 maanden voordat de ziekte officieel wordt vastgesteld. Dat is een tijd van verwarring voor betrokkenen. Er bestaan online trainingen om de signalen van dementie te herkennen. Je leert er ook hoe je het beste met de betrokkene om kan gaan. Kijk maar eens op de website samendementievriendelijk.nl ."

"Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is welkom om deze theatervoorstelling bij te wonen. Geïnteresseerden hoeven zich niet aan te melden, maar kom je in een rolstoel dan is het voor ons handig om dat vooraf te weten. Wij zorgen dan dat er een plaats is waar je goed zicht op de voorstelling hebt. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kopje koffie, thee of een sapje. Informatiemateriaal is ruimschoots aanwezig."

De theatervoorstelling Alzh...enzo... wordt op maandag 24 september opgevoerd in de Vredeskerk, Van Reenenpark 23 in Nijkerk. De zaal is open om 19.30 uur, de één uur durende voorstelling start om 20.00 uur en de entree is vrij. Parkeren kan bij het station en het Willem-Alexanderplein.

Informatie is verkrijgbaar bij
Sigma Nijkerk, Frieswijkstraat 99, Nijkerk, 033-2474830, info@sigma-nijkerk.nl en www.sigma-nijkerk.nl
en bij Vorming en Toerusting Nijkerk, 033-245699

Vul hier uw eigen inhoud in.