Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Trans World Radio

Regiobijeenkomsten Trans World Radio (1 en 5 oktober 2018) met Chinese spreker: Chinese christelijke kerk groeit explosief ondanks toenemende verdrukking

‘China heeft behoefte aan volwassen christenen’
TWR organiseert begin oktober een tweetal regiobijeenkomsten in Barneveld, waar William Tsui uit China onder andere komt vertellen over de situatie van de huiskerken in zijn land. De Chinese christelijke kerken komen steeds meer onder druk te staan. Het toezicht van de overheid neemt toe, terwijl de samenwerking tussen Chinese en buitenlandse religieuze organisaties sterk aan banden wordt gelegd. Maar tegelijkertijd groeit de kerk nog explosief en leren veel Chinezen Christus kennen.
Dat brengt een flinke uitdaging met zich mee. ‘China heeft behoefte aan volwassen christenen’, zegt William Tsui vol overtuiging. Huiskerkleiders hebben volgens hem onderwijs nodig om de Bijbel beter aan anderen uit te kunnen leggen. Daarnaast staan ze sterker met Bijbelse argumenten als ze in aanraking komen met de vele sekten die in China zijn. Maar een bijbelschool of theologische studie is voor de meeste Chinezen niet haalbaar.
Daarom heeft TWR een intensieve theologische training ontwikkeld die huiskerkleiders kunnen volgen via radio en internet. Ook krijgen de deelnemers persoonlijke begeleiding aangeboden. William Tsui, die sinds 2011 voor TWR werkt, is hier verantwoordelijk voor.
In oktober komt deze man met zijn bemoedigende verhaal in Nederland. ‘We zijn niet bang voor vervolging’, zegt Tsui, ‘daar groeit ons geloof juist door.’ Hij waarschuwt echter voor gemakzucht en de gedachte dat we alles hier en nu wel goed voor elkaar hebben. ‘We moeten Christus centraal blijven stellen en voor ogen houden dat het beste nog moet komen.’
Twee regiobijeenkomsten met William Tsui wordt gehouden in Barneveld. Belangstellenden zijn van harte welkom, de toegang is VRIJ.
Praktische informatie regiobijeenkomst TWR:
Maandagavond 1 oktober, inloop 19:30 uur en aanvang programma 20:00 uur:
Barneveld, Huize De Schaffelaar, Stationsweg 6

Vrijdagmiddag 5 oktober, inloop 15:00 uur en aanvang programma 15:30 uur:
Barneveld, Huize De Schaffelaar, Stationsweg 6

Aanmelden voor een van deze bijeenkomst kan via www.transworldradio.nl/regiodagen2018 of telefonisch tijdens kantooruren 0342-478432 (in verband met catering).

Over Trans World Radio (TWR)
Trans World Radio laat wereldwijd het Evangelie van Jezus Christus horen via radio en andere media. TWR maakt hierbij gebruik van 16 grote en duizenden lokale radiozenders. Er zijn uitzendingen in meer dan 230 talen. Steeds vaker worden de programma’s van TWR ook via internet, mobiele telefoon en MP3-spelers beluisterd.

Vul hier uw eigen inhoud in.