Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Tweerichtingsverkeer

‘We zijn benieuwd waarom u naar Zambia bent gekomen. In Nederland hebt u toch alles en hier is veel armoede’. Aan het woord zijn Jeremiah en Sylvester, twee vierdejaars studenten. Ik (Thijs) heb niet direct een antwoord. Maar dat geeft niet: ‘denk gerust even na’, zeggen ze, ‘we hebben de tijd’.

Geld

‘Als we in Nederland één ding juist niet hebben is het tijd’, zeg ik, ‘want tijd is geld. Heel veel draait om om financieel gewin. Dat gaat ten koste van zwakken’. Sylvester herkent het: ‘Mensen die hier als dagloner werken worden afgescheept met een habbekrats. Protesteer je, dan vlieg je er uit. De werkeloosheid is namelijk gigantisch, voor jou staan tig anderen klaar. Dus je zwijgt, je doet je werk en je blijft arm’. ‘Ook in Zambia draait dus veel om geld’, verzucht ik. ‘Ja’, zegt Jeremiah, ‘en ook in Zambia zijn zwakken daar de dupe van’.

Mensen

‘Is dat te doorbreken?’ vraag ik. Nu zuchten Jeremiah en Sylvester. Dan zeggen ze: ‘Economische structuren kunnen wij niet veranderen, wat we samen met God misschien wel kunnen is mensen empoweren’. ‘Dat wil ik ook graag’, zeg ik, ‘maar zonder jullie lukt dat niet. Jullie weten wat er in Zambia speelt. Ik nauwelijks’. ‘Omgekeerd hebben wij perspectieven van buiten nodig’, zeggen ze, ‘kom dus ook met uw input’.

We besluiten elkaar af en toe te spreken en daar tweerichtingsverkeer van te maken met het oog op mensen om ons heen. Dankzij ons gesprek weten we nu alle drie waarom we in Zambia zijn: voor medemensen. Dat is volgens mij overal zo. Wie kun jij in jouw omgeving empoweren?

Vul hier uw eigen inhoud in.