Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Verlangen naar een nieuwe kerk

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Hiermee willen we gemeenten en gemeenteleden informeren over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken. In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor het document Verlangen naar een nieuwe kerk.

Daarin schetsen we een zestal kenmerken van de herenigde kerk waar we naar verlangen. De komende tijd hopen we dit verlangen te verrijken met input van de kerken.
Daarom vragen we de kerken met behulp van Verlangen naar een nieuwe kerk het gesprek over de hereniging aan te gaan of voort te zetten. Dat kan door bespreking van het document op een kerkenraadsvergadering, gemeenteavond, in kringen of op andere manieren. Uiteraard is het ook geschikt als onderwerp van gesprek op een gezamenlijke bijeenkomst met uw NGK- of GKv-zusterkerk ter plaatse of in de buurt.
We zijn benieuwd naar de reacties vanuit de kerken op Verlangen naar een nieuwe kerk en gebruiken die graag om het stuk te verrijken.
Deel uw verlangen met ons via regiegroep@ngk-gkv.nl. Graag vóór 1 mei 2019.
We zouden het fijn vinden wanneer u de volledige tekst van Verlangen naar een nieuwe kerk een plek zou willen geven in uw kerkblad, zodat iedereen betrokken kan worden bij het gesprek over de nieuw te vormen kerk.
Het document Verlangen naar een nieuwe kerk kunt u hier downloaden (pdf) voor publicatie. Wanneer u liever met een Word-bestand werkt, kunt het document hier downloaden.
De link naar de nieuwsbrief waarvan het document een onderdeel is, vindt u hier.
Abonneren op de nieuwsbrief kan via: www.onderwegnaar1kerk.nl/nieuwsbrief/

Mocht u vragen hebben voor de regiegroep, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Ad de Boer (voorzitter Regiegroep)

Vul hier uw eigen inhoud in.