Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl

9:30 uur online dienst

Vesper diensten online.

Door het Evangelie verbonden Veel bijeenkomsten zijn in de afgelopen periode afgelast. Kerkdiensten kunnen door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen van de overheid niet doorgaan. Daarmee is het ook niet mogelijk om in de stille week (van maandag tot en met woensdag) samen te komen in de Grote Kerk voor de Stille week bijeenkomsten die sinds een aantal jaar worden georganiseerd.


Toch willen wij graag stil staan bij dat wat er over de Heere Jezus Christus geschreven is. Bij alles wat Hij moest volbrengen en bij alles waarmee wij schuldig staan voor Gods aangezicht. Dit willen wij nu echter vormgeven door middel van zes avondwijdingen (van maandag tot en met zaterdag), welke uitgezonden zullen worden door de lokale omroep A1 mediagroep.

De avondwijding zal D.V. iedere avond van maandag 6 april tot en met zaterdag 11 april om 21:00 live uitgezonden worden vanuit de Kruiskerk. Om 23.00u wordt de uitzending herhaald. Het programma zal bestaan uit een of meerdere Schriftlezingen, een overdenking, gebed en muziek. Verschillende Nijkerkse predikanten uit de Fontein, de Grote Kerk, de Kandelaar, de Kruiskerk, de Levensbron en de Opstandingskerk zullen een avondwijding verzorgen.

De vieringen zijn op de volgende manieren te volgen:

- Via de website www.a1mediagroep.nl klik dan op ‘Televisie → Kijk live → A1 Regio TV’

- Via de volgende kanalen van A1 regio TV:
o Telfort kanaal 1340
o Ziggo kanaal 36
o KPN kanaal 1340
o T-Mobile kanaal 728
o Xs4All kanaal 1340

Het is onze hoop dat de verkondiging van het Evangelie tot eer van God en heil van mensen op deze manier door mag gaan. Daarbij mag het ons verlangen zijn dat er iets tot stand komt waarmee we als kerken elkaar én onze stad mogen dienen. Laten we daarom in deze bijzondere (en voor velen angstige en eenzame tijd) bidden of het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus ons aan Hem en aan elkaar mag verbinden. Zodat het waar is: Door het Evangelie verbonden!

Ds. J. den Boer, ds. J. H. Lammers, ds. E. van den Noort, ds. A Postma, ds. T.C. Verhoef, ds. E.H. Egberts

Vul hier uw eigen inhoud in.