Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Vrijwilliger worden op een bijzondere plek?

Vrijwilliger worden op een bijzondere plek? Onze gasten, hun familie en naasten en ons team zijn blij met uw inzet.

Hospice Nijkerk is op zoek naar extra zorgvrijwilligers. Het werk van de zorgvrijwilliger is een
bijzondere, waardevolle tijdbesteding. Zowel de gever als de ontvanger van de zorg ervaart de inzet
als een verrijking. Hospice Nijkerk biedt 24 uur per dag professionele zorg aan ongeneeslijk zieke
mensen met een korte levensverwachting. De zorg wordt geboden door een team van
verpleegkundigen. Daarin worden zij bijgestaan door zorgvrijwilligers, die wekelijks een dienst van
vier uur invullen. Het hospice verzorgt een goede opleiding en begeleiding. Naar wens en in overleg
kunnen zorgvrijwilligers ook ingezet worden bij terminale zorgvragers die de laatste levensfase thuis
willen doorbrengen. Deze inzet gebeurt vanuit Hospice Nijkerk Thuis. De zorgvrijwilliger ontlast de
mantelzorger, die daarmee de gelegenheid krijgt even tot rust te komen.
Wie vrijblijvend meer informatie wil inwinnen over het werk als zorgvrijwilliger is van harte welkom
op de informatiebijeenkomst op dinsdagmiddag 3 september, aanvang 14.30 of op woensdagavond
11 september aanvang 19.30 in het hospice, aan de Vetkamp 23 te Nijkerk.
Aanmelden voor een informatiebijeenkomst kan via email: info@hospicenijkerk.nl Meer informatie
over het vrijwilligerswerk is te vinden op www.hospicenijkerk.nl

Vul hier uw eigen inhoud in.